آخرین ویرایش : August 28, 2016

حسن احمد لطیف العانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد


لیسانس ادبیات


مناصب و مشاغل


عضو

نویسنده

کارمند

رادیو بغداد


مسئول بخش ساسی رادیو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد منطقه یوسفیه بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی نویسنده ای است که قلمش به نقد پدیده های نادر اجتماعی می پردازد.


done in 0.0498 seconds