آخرین ویرایش : August 26, 2016

حسیب الله یحیی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضو

نویسنده

روزنامه الثوره العربیه (چاپ عراق)

( از ۱۹۷۶م. )

مجله الاقلام


و نیز دبیر هیئت تحریریه آن مجله.


آثار


نویسنده

" الغضب "

( از ۱۹۶۷م. )

" ضمیر الماء "

( از ۱۹۷۲م. )
مجموعه داستانی

" الحطب "

( از ۱۹۷۴م. )
مجموعه داستانی

" کتمان "

( از ۱۹۸۹م. )
مجموعه داستانی


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی حسیب الله یحیی جاسم الجبوری می باشد.
  • وی معلم و مدیر مدرسه بود سپس فعالیت در زمینه اطلاع رسانی را را شروع کرد.
  • او در جشنواره تئاتر دمشق و کارتاژ(تونس) شرکت نمود.

done in 0.0498 seconds