آخرین ویرایش : August 26, 2016

حسان علی البازرگان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۵۵م. )
فارغ التحصیل رشته تاریخ دانشکده ادبیات و علوم


مناصب و مشاغل


نماینده

عضو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۸م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی در سال های 1970-1955 به تدریس در مقاطع متوسطه مشغول بود، و در سال های 1980-1970 کارشناس آموزشی بود، وی در گروه های ساسی ملی نظیر سندیکای معلمان خارج از کشور مشارکت می کرد و یکی از انقلابیون طی حوادث استقلال عراق در 1920 و مبارز بر ضد سیاست استعماری بریتانیا بود، پدر وی علی البازرگانیکی از رهبران ضد بریتانیا در انقلاب 1920 بود، احسان بعضی از کتب پدرش را به چاپ رسانده و شروح، تفاسیر و نقدهایی برای این کتاب ها ارائه داده است.


done in 0.0504 seconds