آخرین ویرایش : August 2, 2016

حبیب الخیون

تاریخ تولد ۱۹۱۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۲م.
محل تولد استان ذیقار
منطقه الجبایش
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل او حبیب بن فارس بن حسن بن خیون بن جناح بن حاج ناصر بن محمد بن حسین بن سالم بن بدر بن علی بن خزیمة بن علیان بن حاج سواد بن شیخ رشید می باشد و از نوادگان «ابوالحسن صدقه بن بهاء الدولة منصور بن الامیر دبیس» است که در زمان خود رئیس بنی اسد بود.
  • وی تحصیلات متوسطه را در ذیقار گذراند.
  • وی از عشایر بنی اسد و پشتیبان جنبش آزادیخواهانه می 1941 رشید عالی گیلانی و سپس جنبش «شواف» در موصل 1959 علیه «عبدالکریم قاسم» بود که پس از شکست این جنبش بازداشت شد.
  • در اواخر دهه چهل در ائتلاف «صالح جبر» که نماینده حزب امت سوسیالیستی بود به فعالیت پرداختو عضو آن حزب و نماینده این ائتلاف در ذیقار شد.
  • وی عضو ائتلاف «صالح جبر» نماینده حزب سوسیالیست در اواخر دهه چهل و نماینده این ائتلاف در ذیقار بود.
  • وی کشاورز و تاجر حبوبات بود. وی به مطالعه در ادبیت عرب می پرداخت و در گردهمائی های ادبی در خانه ادیبان توجه داشت.
  • او برادرزاده شیخ سالم الخیون یکی از شیوخ قبایلی عرب در عراق و وزیر مشاور در اولین حکومت عراق در ابتدای دهه بیست میلادی است
  • برادر او شیخ مزهر و فرزندانش ظاهر، ضیاء، فؤاد، نوری و مصدق نام داشتند.

done in 0.052 seconds