آخرین ویرایش : February 14, 2012

احمد عبداللطیف البحر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه شفیلد انگلستان


کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی.

دانشگاه لیدز انگلستان


دارای مدرک آموزش.

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)


دیپلم مدیریت پیشرفته

دانشگاه هاروارد


مدیریت استراتژیک منابع انسانی.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو دور دوم مجلس شورا

رئیس

نایب رئیس

معاون

مرکز خدمات شهری بحرین (دیوان الخدمة المدنیة)

( از ۲۰۰۴م. تا ۲۰۰۶م. )
معاون دفتر امور خدمات شهری بحرین

مشاور

عضو

مدرس

مراکز آموزشی

( از ۱۹۶۸م. تا ۱۹۷۸م. )
زبان انگلیسی

کارمند

مرکز خدمات شهری بحرین (دیوان الخدمة المدنیة)

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۰۳م. )
دستیار معاون


احمد عبداللطیف البحر

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:

1981-1979 مسئول امور دانشجویی دانشگاه بحرین. 1992-1982 مسئول بخش استخدام و آموزش در گروه بیمه عرب. مشارکت در تهیه پیش‏ نویس قانون خدمات شهری و آیین‏ نامه اجرائی آن، شرکت در تنظیم طرح آموزش حرفه‏ ای ملی بحرین، انتشار مقاله‏ های متعدد در حوزه مدیریت و منابع انسانی. شرکت در پیش‏ نویس اولیه آموزش و پرورش حرفه‏ ای بحرین. شرکت در کارگاه آموزشی ویژه تدوین سند چشم‏ انداز دولت بحرین برای .2030


done in 0.0663 seconds