آخرین ویرایش : January 3, 2012

احمد عبدالعزیز الخیاط

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( تا ۱۹۸۷م. )
لیسانس مهندس شهری

آکادمی دریایی امارات متحده عربی

( تا ۱۹۸۹م. )
مدرک دریانوردی و معیارهای توازن شناورها.

دانشگاه پلیموث انگلستان

( تا ۱۹۹۰م. )
فوق لیسانس نقشه برداری دریایی


مناصب و مشاغل


معاون

وزارت حمل و نقل و امور فنی بحرین

( از ۲۰۱۱م. )
معاون وزیر

کارمند

وزارت مسکن و شهرداری ها در بحرین

( از ۱۹۹۸م. )
کارمند برتر

وزارت حمل و نقل و امور فنی بحرین

( ۲۰۰۹م. )
کارمند سال


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


احمد عبدالعزیز الخیاط

تاریخ تولد ۱۹۶۳م.
محل تولد کشور بحرین
ملیت کشور بحرین

done in 0.0527 seconds