آخرین ویرایش : July 22, 2016

ولید شیث طه الیوزبکی

تحصیلات


محل تحصیل

آکادمی هنرهای زیبا عراق

( تا ۱۹۶۹م. )
  • لیسانس هنر

"دانشگاه هارتفورد آمریکا"

( تا ۱۹۸۱م. )


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • اشتغال در وزارت فرهنگ و اطلاعرسانی
  • عضو موسس انجمن دانشگاهیان
  • برپاکننده سه نمایشگاه شخصی در عربستان سعودی 1970، بغداد 1974و آمریکا 1981
  • آغاز تجربه وی در حوزه نویسندگی از سال 1975 و در مجله «iraq todayL» و انتشار مجموعه ای از مقالات انتقادی در حوزه هنر
  • اجرای نقاشی دیواری در فرودگاه بین المللی بغداد (صدام سابق)

done in 0.0474 seconds