آخرین ویرایش : July 19, 2016

حازم بیک شمدین آغا

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراقمجلس نمایندگان عراق


نماینده منطقه زاخو برای شش دوره از مجموع 15 دوره نمایندگی در دوره های 1928-1925 ، 1930-1928، 1935-1934، 1936-1935، 1937، 1943-1939.

مجلس اعیان عراق
گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۰۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۴م.
محل تولد شهر زاخو
محل درگذشت شهر موصل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
مدفن شهر زاخو

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی حازم بیگ ابن یوسف پاشا بن شمدین آغا بن حاجی بن احمد بن بکر بن زیباری می باشد، او در مدرسه زاخو تحصیل نمود.
  • وی مسلط به زبان های کردی، انگلیسی، عربی، فارسی و ترکی می باشد. او به رباعیات خیام علاقه مند و متأثر از سیاست رهبر ملی هند«گاندی» می باشد.
  • او در زمان وزارت «علی جودت الایوبی» عضو و فرمانه حزب «الوحدة الوطنی|ة» را به عهده داشت.
  • او برای تعددی از ازامنه در منطقه «الکیستة» زاخو در سال 1915 اسکان سازی و ایجاد فرصت شغلی نمود.
  • وی عضو هیئت نمایندگان کرد جهت تقدیم یادداشت به نخست وزیر در 1929 بود که نسخه ای از آن را به نماینده بریتانیا در خصوص وضعیت اکراد ارائه نمود.
  • وی در دوران نخست وزیری «توفیق السویدی» وزیر مشاور بود.
  • او به به یاری و کمک به فقرا و اجرای طرح های کشاورزی و اسکان سازی در زاخو و اطراف آن علاقمند بود.

done in 0.0538 seconds