آخرین ویرایش : February 14, 2012

احمد حسین ابراهیم عباس

تحصیلات


محل تحصیل

کشور مصر

( تا ۱۹۹۱م. )
لیسانس مدیریت


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور نخست مجلس نمایندگان از استان مرکزی.

موسس

مدرس

مراکز آموزشی


مدرس زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی.

مراکز آموزشی


مدرس رشته بازرگانی در مقطع دبیرستان.

مدرسه ابتدایی معامیر در بحرین
گرایشات


عضو


احمد حسین ابراهیم عباس

تاریخ تولد ۱۹۴۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر معامیر
ملیت کشور بحرین

توضیحات بیشتر:
  • وی در امور خیریه و همچنین در زمینه بهبود شرایط اجتماعی در مناطق پیرامون کارخانه تکریر فعال است.
  •  بر مراکز حفظ قرآن کریم زیرنظر مدرسه منصوریه نظارت دارد..

done in 0.0522 seconds