آخرین ویرایش : July 10, 2016

حاتم محمد الصکر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۶۶م. )
فارغ التحصیل زبان عربی دانشکده الهیات


مناصب و مشاغل


عضو

سردبیر


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • شاعر، منتقد، مدرس در مقطع متوسطه، انتقال به وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی.
  • مشارکت در جشنواره های شعری «مربد» و «جرش» در اردن1990.
  • مشارکت در بحث های ادبی در سطح مطبوعات مانند بحث پیرامون شعر دهه هفتاد عراق.
  • بحث پیرامون قصیده های نثرگونه و شعر سیاب در فاصله سال های 1985-1984.
  • انتشار دو دیوان شعر آزاد.

done in 0.052 seconds