آخرین ویرایش : October 29, 2011

خمان زرار اسعد قادر

تحصیلات


محل تحصیل

کشور فرانسه


فوق لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان دوم کردستان .
وی نماینده شماره 12 لیست اتحادیه میهنی در انتخابات بوده است .
به عنوان نماینده مردم اربیل وارد پارلمان شد که با توجه به اینکه این شهر مرکز حزب دموکرات کردستان است این مسئله در رقابت های بین دو حزبی مهم تلقی شد .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی از سال 2010 از سوی رئیس دولت اقلیم کردستان به عنوان نماینده حکومت اقلیم کردستان در کشور فرانسه منصوب شده است ..
  • به زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی مسلط است.

 


done in 0.0545 seconds