آخرین ویرایش : October 29, 2011

جمال یوسف محمد

معروف به : بوتانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان مسئول و نماینده شاخه چهارم حزب اتحادیه میهنی کردستان در منطقه بادینان بوده است .


جمال یوسف محمد

تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر زاخو
متولد زاخو در دهوک کردستان عراق .
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0504 seconds