آخرین ویرایش : June 13, 2016

جمیل حمودی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشسرای هنرهای زیبا در عراق

( تا ۱۹۴۶م. )

شهر پاریس

( تا ۱۹۴۷م. )
مطالعه هنر


مناصب و مشاغل


عضو

مدیر مسئول

مجله عشتار


او در ابتدای دهه پنجاه میلادی مجله «عشتار» را در پاریس منتشر نمود.


آثار


نویسنده

شعر " احلام من الشرق "


در پاریس به چاپ رسید و توسط خود او به فرانسه ترجمه شد.

شعر " آفاق "

( از ۱۹۵۷م. )
در پاریس به چاپ رسید و توسط خود او به زبان فرانسه ترجمه شد.


تاریخ تولد ۱۹۲۴م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۳م.
محل سکونت شهر پاریس
وی به مدت 20 سال در پاریس اقامت نمود.
محل تولد شهر بغداد
محله سراج الدین
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی هنرمند نقاش و محقق می باشد.او در ابتدی کار خود در حوزه نقاشی میان کتابت و اشکال هنری پیوندی برقرار کرد. او برخی آیات قرآن را به شیوه ای نوین نگاشت و از آن ها بعضی از اشکال نباتی و یا زینتی و یا معماری را خلق کرد.او ناقد هنری است. وی نمایشگاه شخصی  در سال 1950 برپا نمود.
  • او در نمایشگاه انجمن دوستان هنر طی دو دوره 1924 و 1943 شرکت نمود، او نمایشگاه شخصی از کارهای هنری اش در سال 1965 برپا نمود، در نمایشگاه تک بعدی 1971 شرکت نمود.

done in 0.0475 seconds