آخرین ویرایش : June 4, 2016

جمیل آغا حویز آغا الحویزی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده اربیل 1939 و 1943


تاریخ تولد ۱۸۷۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۶م.
محل تولد شهرستان کویسنجق
محل درگذشت شهرستان کویسنجق
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
وی منتسب به آل حویز آغا از خانواده های کویسنجق در شهر اربیل می باشد.

توضیحات بیشتر:

وی فعالیت اداری داشت، در اواخر سال 1918 به دنبال اشغال بریتانیی ها معاون حاکم شهر شد، قائم مقام شهرستان کویسنجق در دولت عراق 1921، قائم مقام شهرستان دانیه 1932که در سال بعد معزول شد.


done in 0.0246 seconds