آخرین ویرایش : May 23, 2016

هادی نفل

آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تحصیل دانشگاه حلوان مصر
  • فوق لیسانس
دانشسرای هنرهای زیبا در عراق

توضیحات بیشتر:
  • شرکت  در نمایشگاه دو سالانه 1972، شرکت در اولین و دومین کنفرانس هنرهای تجسمی در بغداد
  • شرکت در نمایشگاه بین المللی قاهره 1984
  • برپاکننده یک نمایشگاه شخصی در «واسط» 1971
  • برنده جایزه بادبان طلایی در نمایشگاه نهمین دوسالانه کویت و کسب مدال از نمایشگاه بین المللی قاهره

done in 0.042 seconds