آخرین ویرایش : January 3, 2012

احمد ابراهیم محمود بهزاد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


مدرک دوره متوسطه.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۶م. )
عضو دور نخست مجلس نمایندگان.
رئیس کمیته امور خارجه.
دفاع و امنیت ملی در سال ‏های اول و دوم و سوم دور نخست مجلس نمایندگان.

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو دور دوم مجلس شورا 2006.
عضو کمیته زنان و کودکان در دور دوم مجلس شورا.
معاون دوم رئیس کمیته امور خارجه، دفاع و امنیت ملی در سال‏ های اول و دوم دور دوم مجلس شورا.

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۱۰م. )
عضو دوره سوم مجلس شورا.

مدیر

رئیس

عضو


احمد ابراهیم محمود بهزاد

تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر منامه
ملیت کشور بحرین
قومیت هولی - ایرانی تبار
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی دوره هایی در زمینه مدیریت بازرگانی، امور امنیتی، روابط بین‏ الملل و امور خارجه گذرانده است.


done in 0.0776 seconds