آخرین ویرایش : January 7, 2012

طارق محمد سعید عثمان

معروف به : جامباز

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی پارلمان دوم کردستان .

عضو


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده


طارق محمد سعید عثمان

تاریخ تولد ۱۹۴۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه jambaz@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
  • پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است.
  • در حال حاضر به عنوان تحلیلگر سیاسی در رسانه ها حضور پیدا می کند.

done in 0.0578 seconds