آخرین ویرایش : January 7, 2012

بکر فتاح حسین

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس شیمی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق

( از ۱۹۸۹م. تا ۱۹۸۰م. )


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


1989 - 1992 نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در ایران و شهر تهران بوده است.
1992 - 1994 نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در شهر زاخو بوده است.
1994 - 1998 نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در اسپانیا بوده است.
1999 - 2003 نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در ایتالیا بوده است.


بکر فتاح حسین

تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه fattah@yahoo.com

done in 0.0533 seconds