آخرین ویرایش : April 23, 2016

جرجیس بولص یوحنا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشسرای ماریوحنا الحبیب


تحصیل علوم دینی و فلسفه و الهیات

دانشگاه کاتولیکی لوون در بلژیک (UCL)


فوق یسانس جامعه شناسی از دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی


مناصب و مشاغل


سردبیر

مجله الفکر المسیحی

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۶م. )
اشتغال در این مجله از سال 1964


آثار


نویسنده

" ایدل کوین "

( از ۱۹۶۳م. )

" نداء الابطال "


بیروت 1967

" شاردل دی فوکو رسول الاخوة الشاملة "


بیروت 1968

" المسالة الدینیة فی المجتمع العربی "


عنوان پایان نامه وی در مقطع فوق لیسانس می باشدکه در حقیقت تحقیقی پیرامون جایگاه دین در ایدئولوژی و ادبیات حزب سوسیالیست بعث عربی است 1979.


تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۳م.
محل سکونت شهر موصل
اقامت در کلیسای مارتوما
محل تولد شهر حمدانیه

توضیحات بیشتر:

مشارکت در کنفرانس های فرهنگی در لبنان، مصر و ایتالیا و از آن جمله کنفرانس اتحادیه بین المللی کاتولیک مطبوعات در آلمان 1989. نگارش پژوهش های متعدد در مجلات مسیحی.


done in 0.0519 seconds