آخرین ویرایش : April 22, 2016

جبرا ابراهیم جبرا

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کمبریج انگلستان


فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه هاروارد


دریافت بورس تحصیلی در رشته نقد ادبی از این دانشگاه


مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

مدرس

کارمند

شرکت نفت ملی عراق


مدیر مطبوعات

وزارت فرهنگ عراق


کارشناس


آثار


نویسنده

مترجم

" الصخب و العنف "


نمایش نامه از شکسپیر

" آفاق الفن "


نمایشنامه ای از شکسپیر


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

جایزه تارگا اروپا


از نشست ادبیات جهانی در رم 1983


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۴م.
محل تولد کشور فلسطین
بیت لحم
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • رمان نویس، منتقد، شاعر، نقاش
  • مشارکت در تعدادی از کنفرانس ها در اروپاآ آمریکا، قاهره و بغداد
  • تآلیفات متعدد در حوزه داستان ورمان، ترجمه بیش از بیست کتاب از آن جمله شش نمایشنامه از شکسپیر

done in 0.0661 seconds