آخرین ویرایش : April 16, 2016

جبار ابراهیم حسن علی

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ قبیله «العوادیون» ساکن در بصره و منسوب به سادات است.


done in 0.0423 seconds