آخرین ویرایش : April 10, 2016

جاسم محمد بانی السعدون

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «الصکر» از عشیره «السعدون» ساکن در بصره و منسوب به سادات حسنی است.


done in 0.0423 seconds