آخرین ویرایش : April 9, 2016

جاسم الرجب

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


تدریس در دبیبرستان های نجف، حله، بغداد و کرکوک، تدریس زبان عربی در چین.

دانشگاه لندن


استاد تاریخ شرق دور و خاورمیانه

کارمند

وزارت آموزش و پرورش عراق


بازرس زبان عربی


آثار


مترجم

" اصول الاسماعیلیة "


مشترک با خلیل احمد جلو-تألیف برنارد لوئیس (استاد تاریخ خاور نزدیک و خاورمیانه دانشگاه لندن) مصر 1947.


تاریخ تولد ۱۹۱۴م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • فعالیت برای مدتی در سازمان واردات.
  • ترجمه رسائلی با موضوع فلسفه از زبان های اروپایی، تألیف کتب آموزشی مقطع متوسطه.

done in 0.0475 seconds