آخرین ویرایش : April 8, 2016

جاسم عبدالقادر سلمان الرفاعی

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره «الرفاعیه» ساکن در بصره و از سادات رفاعی است.


done in 0.0507 seconds