آخرین ویرایش : April 4, 2016

جابر موسی عمار موسی

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره «سلمان» از قبیله «آل نور» ساکن در بصره و منسوب به سادات است.


done in 0.0454 seconds