آخرین ویرایش : April 4, 2016

جابر طالب حسین الموسوی

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آل مشرف» ساکن در بصره و منسوب به سادات است.


done in 0.0476 seconds