آخرین ویرایش : April 4, 2016

جابر الخاقانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشکده فقه نجف

( تا ۱۹۶۲م. )


مناصب و مشاغل


عضو

سردبیر


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر بغداد

( از ۱۹۶۹م. )


آثار


نویسنده

" شعر ابن طباطبا العلوی "


کتابی که انجمن نویسندگان عراق آن را در سال 1975 منتشر نمود.


تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۴م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی جابر عبدالحمید عیسی الخاقانی می باشد.
  • محقق، تدریس در مدارس پیش دانشگاهی نجف و بغداد، مشارکت در جنبش ادبی نجف از طریق عضویت در مؤسسات فرهنگی برجسته ای نظیر «منتدی النشر» و «انجمن الرابطة الادبیة».
  • ارائه اشعار و پژوهش هایی پیرامون ادبیات در مؤسسات فرهنگی «منتدی النشر» و «انجمن الرابطظ الادبیة»، تحقیق بر روی کتابی تحت عنوان «شعر الوزیر المهلبی» که مجله «المورد» در سال 1974آن را منتشر کرد، مشارکت در آماده سازی کتب درسی مقطع پیش دانشگاهی.

done in 0.0501 seconds