آخرین ویرایش : April 2, 2016

ثریا احمد النواب

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد

( از ۱۹۶۶م. تا ۱۹۶۷م. )
اخذ مدرک دیپلم در رشته هنرهای تجسمی


مناصب و مشاغل


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نقاش و هنرمند آثار تجسمی، اشتغال در مرکز کل نقشه برداری.
  • برگزاری اولین نمایشگاه وی در خارج از کشور 1969، شرکت در نمایشگاه های عراق، ارائه آثار خود به جشنواره اول و دوم «الواسطی»، حضور در بزرگترین نمایشگاه های انجمن «الجمعیة» و گالری های مرکز هنر در داخل و خارج عراق علاوه بر نمایشگاه های «العزب» و نیز نمایشگاه هایی که از سوی انجمن هنرمندان تجسمی عراق برپا شد.

done in 0.0428 seconds