آخرین ویرایش : February 23, 2016

توما جبرائیل هندو

تحصیلات


محل تحصیل

شهر موصل


تحصیلات ابتدائی و متوسطه

دارالمعلمین ابتدایی در عراقمراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۳۰م. )
فارغ التحصیل دانشکده پزشکی


مناصب و مشاغل


پزشک

بیمارستان بصره

( تا ۱۹۴۹م. )
وی از شغل خود کناره گیری نمود.

عضو

سازمان بهداشت جهانی (WHO)


کارشناس سازمان بهداشت جهانی در قاهره به منظور مبارزه با مالاریا 1962


تاریخ تولد ۱۹۱۰م.
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • معلم، فعال اجتماعی در جهت مبارزه با بیماری مالاریا در عراق، پزشک بیمارستان «العزل» 1935، اشتغال در بندرگاه های عراق 1939-1936، پزشک بیمارستان بصره و سپس کناره گیری از شغل خود 1949.
  • بازگشت به کشور پس از کو دتای عبدالکریم قاسم در 14 تموز 1958، اشتغال در سازمان بهداشت و درمان بصره، بازرس مراکز مبارزه با بیماری های بومی در بصره، عماره و ناصریه.
  • عضو تعدادی از انجمن های پزشکی، رئیس انجمن اجتماعی «سیدة النجاة» در بصره، طرح اصول و قواعد در زمینه علم مبارزه با بیماری های بومی، بازنشسته 1972.
  • گذراندن چند دوره در خارج از کشور به منظور پیشرفت در زمینه تخصصی خود، دریافت چند جایزه به پاس مطالعات و تحقیقات پیرامون مبارزه با بیماری مالاریا.
  • وی از سال 1989 دچار بیماری فلج گردیده است.

done in 0.0275 seconds