آخرین ویرایش : February 20, 2016

توفیق بیگ عبدالقادر الخالدی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۱۴م. )
نماینده بغداد

مدرس

مدرسه نظامی بغداد


معلم زبان فرانسه دبیرستان این مدرسه، مدیر مدرسه در 1913


تاریخ تولد ۱۸۷۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۲۴م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.0472 seconds