آخرین ویرایش : February 20, 2016

توفیق الفکیکی

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین ابتدایی در عراقمراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل دانشکده حقوق

حوزه علمیه نجف


مطالعه فقه و منطق


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


معلم در مدارس ابتدایی

مدیر مسئول

روزنامه النظام


روزنامه ای که توسط نیروهای حکومت بریتانیا تعطیل شد.

روزنامه الرعد


از سال 1948 که انتشار آن مدت زمان زیادی به طول نیانجامید.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۰۳م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی توفیق علی ناصر الفکیکی می باشد.
  • حقوقدان و فعالیت به عنوان وکیل قاضی در سامراء و سپس نجف، مشارکت در مجالس علمای نجف و گفتگو با آن ها.

done in 0.058 seconds