آخرین ویرایش : February 20, 2016

توفیق السمعانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر موصل


گذراندن تحصیلات مقدماتی

دانشکده حقوق دانشگاه بغدادمراکز آموزش دینی


تحصیل در رشته زبان سریانی در دانشسراهای کاهنان در آغاز


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده موصل

مدیر مسئول

مجله الزنبقة

( از ۱۹۲۲م. )

مجله صدی العهد

( از ۱۹۳۰م. )
این نشریه سخنگوی حزب العهد بود و نوری السعید در تأسیس آن نقش داشت.

روزنامه الزمان


روزنامه ای که در سال 1937 تأسیس و در سال 1963 توقیف شد و سمعانی که جذب این روزنامه شده بود از مهم ترین نویسندگان در آن سال ها محسوب می شد.


تاریخ تولد ۱۹۰۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۳م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

سخنران، روزنامه نگار، مهارت در عرصه مطبوعات و سیاست و ایجاد موازنه و تعاون میان نیروهای سیاسی که در عراق با یکدیگر درگیر شده بودند. تسلط به چند زبان و مهارت در زبان سریانی. انتشار سرمقاله های متعدد در زمینه سیاست عربی.


done in 0.0541 seconds