آخرین ویرایش : October 28, 2011

بارزان عبدالله نصرالله

معروف به : بارزان هورامی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زیست شناسی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار در پارلمان دوم کردستان .
عضو کمیسیون صنعت و نیرو در پارلمان دوم کردستان .
وی از نمایندگان منتقد نسبت به عملکرد دولت اقلیم کردستان در پارلمان محسوب می شود و از جمله مخالفان لایحه تک همسری در پارلمان بوده است ، همچنین او جزو نمایندگانی به حساب می آید که فعالیت گسترده ای برای بهبود وضع حلبچه و بازماندگان آن دارد.

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


وی از پیشمرگه های قدیمی بوده است .


گرایشات


عضو


بارزان عبدالله نصرالله

تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد توبله
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.057 seconds