آخرین ویرایش : February 16, 2016

ترکی سفیح حسین زبیل

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره «آل طویل» از قبیله «آل مریان» ساکن در بصره و منسوب به سادات است.


done in 0.0474 seconds