آخرین ویرایش : February 13, 2016

تحسین قدری

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد


تحصیلات مقدماتی

شهر بصره


تحصیلات مقدماتی

مدرسه نظامی استانبول

( تا ۱۹۱۰م. )

دانشگاه نظامی استانبول

( تا ۱۹۱۴م. )
فارغ التحصیل با رتبه ستوان دومی


تاریخ تولد ۱۸۹۴م.
محل تولد شهر بعلبک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • مشارکت در جنگ های عثمانی در جبهه قفقاز، پیوستن به انقلاب بزرگ عربی و الحاق به پادگان امیر فیصل بن الحسین میان عقبه و معان و انتصاب از سوی امیر فیصل به عنوان آجودان نظامی او در اثنای پیشروی در راضی سوریه.
  • رئیس تشریفات ملک فیصل در اثنای ارتقا و پیشرفت سلطنت او در عراق، مشاور امیر فیصل بن الحسین در سفرهای سیاسی وی، محافظ ملک فیصل اول در سفرهای او به اروپا و همراهی با وی در کنفرانس صلح پاریس 1919.
  • رئیس تشریفات سلطنتی عراق در ده سی میلادی و نیز دریافت مدال هایی از عراق و نیز از کشورهای خارجی.

done in 0.0466 seconds