آخرین ویرایش : October 28, 2011

بابا طاهر شیخ جلال احمد حفید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون اوقاف در پارلمان دوم کردستان بوده است .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای بلند پایه حزب میهنی کردستان بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0537 seconds