آخرین ویرایش : January 26, 2016

بیان یوسف رجیب

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۶۴م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۸۶م. )
اخذ مدرک دکتری حقوق خصوصی


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه موته اردن

( از ۱۹۹۱م. )
رئیس گروه حقوق خصوصی

کارمند

دیوان محاسبات کویت

( از ۱۹۶۷م. )


تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • کارشناس مباحث حقوقی، محقق در زمینه قانون مدنی.
  • پدر وی یوسف رجیب متوفای اواخر دهه چهل قرن بیستم میلادی در لبنان از جمله نویسندگان انقلابی برجسته و صاحب امتیاز مجله «النجف» 1924 بود.

done in 0.0534 seconds