آخرین ویرایش : January 25, 2016

بهنام فضیل عفاص

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین عالی عراق

( تا ۱۹۵۵م. )

دانشگاه سوربن فرانسه

( از ۱۹۷۵م. )
تحصیلات عالی در رشته ادبیات

شهر موصل


تحصیلات مقدماتی در مدارس موصل و حضور در کتابخانه های آنجا به ویژه کتابخانه های کنیسه ها و دیرهای قدیمی.


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشکده تربیت معلم دانشگاه مستنصریه

( تا ۱۹۸۱م. )
تا زمان بازنشستگی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۴م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام فامیل وی به سبب اشتغال اجداد وی به تجارت عفص(نوعی گیاه)، عفاص می باشد.
  • مشارکت در فعالیت های تئاتر در موصل در پایان دهه چهل قرن بیستم میلادی، تدریس در تعداد زیادی از دبیرستان های داخل کشور و دانشسراهای تربیت معلم 1965.
  • مشارکت در ارائه سخنرانی ها و مناظرات پیرامون زبان بنا به درخواست دانشسرای کاهنان و دانشکده الهیات بابل از سال 1984 تا 1992، مشارکت در کنفرانس جهانی ادبیات عربی و سریانی در بلژیک 1988.
  • انتشار داستان های وی از ابتدای دهه 50 قرن بیستم میلادی در مجلات و نشریات.

done in 0.0509 seconds