آخرین ویرایش : January 24, 2016

بهنام سلیم حبابة

تحصیلات


محل تحصیل

شهر موصل


گذراندن تحصیلات مقدماتی در این شهر.


آثار


نویسنده

" رجل الله "

( از ۱۹۵۴م. )

" ابرشیة الموصل و رعاتها "

( تا ۱۹۶۳م. )


تاریخ تولد ۱۹۲۷م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نویسنده تاریخ، معلم و فعالیت در زمینه نظارت آموزشی تا زمان بازنشستگی1982.
  • سرآغاز آثار منتشر شده وی از سال 1954 با انتشار مقاله ای پیرامون تاریخ تقویم در مجله «النجم» چاپ موصل بوده است.

done in 0.0444 seconds