آخرین ویرایش : November 30, 2015

تحسین کاظم کاطع حسن

محل سکونت شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره «کرم» ساکن در بصره و از سادات موسوی است.


done in 0.0473 seconds