آخرین ویرایش : November 24, 2015

بشیر مراد رشید بندر

محل تولد استان ذیقار
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آل جتال» وابسته به عشیره «النعیم» ساکن در ذیقار و منسوب به سادات است.


done in 0.0479 seconds