آخرین ویرایش : November 22, 2015

بشیر الیاس اللوس

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


وی تحصیلات متوسطه را در موصل گذراند.

دارالمعلمین عالی عراق

( تا ۱۹۳۱م. )

دانشگاه میشیگان آمریکا

( تا ۱۹۵۲م. )
اخذ فوق لیسانس جانور شناسی


مناصب و مشاغل


موسس

موزه تاریخ طبیعی عراق


او توانست این موزه را به موقعیت موزه های جهانی ارتقاء دهد.

مدرس

مدیر مسئول

مجله المعلم الجدید


او از زمان نشر مجله مدیریت آن را به عهده داشت.


آثار


نویسنده

مترجم

" تقریر عن ری العراق و مقدمة عن مستقبل العراق "

( از ۱۹۳۷م. )
اثر سر ویلیام ویلکاکس

" انت والوراثة "


تألیف  Amram Scheinfeld


تاریخ تولد ۱۹۰۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۷م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

مترجم، متخصص علم ژئولوژی، تدریس در مقطع متوسطه نزدیک به سی سال، شهرت وی در زمینه پژوهش هایی پیرامون گونه شناسی طیور عراق است.


done in 0.0545 seconds