آخرین ویرایش : November 10, 2015

برهان الدین العبوشی

مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

مراکز آموزشی


او نزدیک به 30 سال در مدارس عراق تدریس نمود.

کارمند

بانک متحد عربی

( از دهه ۱۹۳۰م. )


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور عراق


وی اصالتاّ فلسطینی است که در پی حوادث آن سرزمین به عراق مهاجرت کرد و تابعیت مضاعف اخذ نمود.


آثار


نویسنده

" وطن الشهید "

( از ۱۹۴۵م. )
نمایشنامه منظوم

" شبح الاندلس "

( از ۱۹۴۹م. )
نمایشنامه منظوم

" عرب القادسیة "

( از ۱۹۵۱م. )
نمایشنامه منظوم

" جبل النار "

( از ۱۹۵۶م. )
شعر

" النیازک "

( از ۱۹۶۷م. )
شعر

" جنود السماء "

( از ۱۹۸۵م. )
شعر

" جنود السماء "

( از ۱۹۸۵م. )


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

مدال فرهنگ و ادبیات و هنر قدس


ازطرف دولت فلسطین


تاریخ تولد ۱۹۱۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۵م.
محل تولد شهر نابلس
ملیت کشور فلسطین
کشور عراق

done in 0.055 seconds