آخرین ویرایش : November 8, 2015

بردی حاج صالح

تاریخ تولد ۱۸۹۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۷م.
محل تولد استان ذیقار
در منطقه حمیره میان الرفاعی و قلعه سکر
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی بردی بن حاج صالح بن عذاب بن ضحوی الخویلدی می باشد و منتسب به قبیله قیسی مضری عدنانی «عباده» است.
  • وی شیخ عشیره «خویلد» است، آنها از شاخه های قبیله «الحمید» در «قلعه سکر» هستند، قبیله «الحمید» مشتمل بر چندین عشیره از عدنانی و قحطانی بود، ابتدا ریاست قبیله «الحمید» در خاندان «آل مشلب» متمرکز بود و عشیره «خویلد» به قبیله «عباده قیسی مضری عدنانی» بازمی گردد و از رؤسای «خویلد» پدر شیخ بردی «حاج صالح بن عذاب» بود که به شهرت رسید و شیخ بردی پسر وی سوارکاری و آموزش فنون جنگ های عشیره ای و داوری عشیره ای در تمام اختلافات را از پدرش آموخت.
  • نام پسران بردی حاج صالح خیراللهف خلف و جودة می باشد.

done in 0.0446 seconds