آخرین ویرایش : November 6, 2015

یوسف عزالدین


توضیحات بیشتر:
  • یوسف عزالدین احمد السامرائی
  • معلم مدرسه
  • عضو انجمن الأدب المقارن در پاریس، عضو انجمن سلطنتی ادبیات در لندن، عضو انجمن ادب معاصر در آمریکا ، عضو «بیت الحکمة» در تونس، استاد دانشگاه های هند، المان و چین و نیز موسسه مطالعات و پژوهش های غربی در دانشگاه بین المللی عربی، مشارکت در چندین کنفرانس شرق شناسان و کنفرانس های جهانی ادبیات در وایمار (آلمان)، تاشکند(ازبکستان) و پکن، رئیس هیئت تحریریه مجله «الندوة» در بغداد و نیز مجله دانشکده ادبیات دردانشگاه العین امارات متحده عربی، شاعر، مسلط به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه

done in 0.0621 seconds