آخرین ویرایش : November 3, 2015

بدری فاضل السامرائی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضو


آثار


خالق اثر

مجسمه " ساطع الحصری "


این مجسمه در موزه ملی عراق نگهداری می شود.

مجسمه " عباس بن فرناس "


این مجسمه در موزه ملی عراق نگهداری می شود.


تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
تاریخ درگذشت -۰۰۰۱م.
محل تولد شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

مجسمه ساز، ناظر بر بخش مجسمه سازی فلزات در مرکز اموزش تخصصی، مشارکت  در نمایشگاه های انجمن هنرمندان عراق.


done in 0.0485 seconds