آخرین ویرایش : October 25, 2015

بایزید بابکر آغا

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۵۸م. )
نماینده سلیمانیه


تاریخ تولد ۱۹۱۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۸م.
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی بایزد آغا یا بایزید ابن بابکر آغا ابن سلیم آغا می باشد.
  • نماینده پارلمان، از رهبران عشیره کرد پشدر، مدیر منطقه «قلعه دزه» در جولای 1930 تا استعفای وی در سال 1944، نماینده سلیمانیه در 1958.

done in 0.0469 seconds