آخرین ویرایش : October 18, 2015

باقر کاشف الغطاء

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت

( تا ۱۹۴۳م. )
لیسانس مهندسی عمران

دانشگاه برکلی کالیفرنیا

( تا ۱۹۴۷م. )
فوق لیسانس مهندسی آبیاری

دانشگاه یوتا

( تا ۱۹۵۱م. )
دکتری مهندسی آبیاری

دانشکده افسران دفاع مدنی در بریتانیا

( تا ۱۹۵۶م. )
دریافت مدرک افسر دفاع مدنی


مناصب و مشاغل


عضو

عکاس

" التنبؤ بالمناسیب العلیا فی نهر الفرات "

( از ۱۹۵۴م. )
قصیده ای با موضوع جنبش رشید عالی گیلانی 1941،که نخستین بار در سفارت عراق در بیروت قرائت شد.


آثار


نویسنده

" التنبؤ بالمناسیب العلیا فی نهر دجلة "

( از ۱۹۵۴م. )
قصیده ای با موضوع جنبش رشید عالی گیلانی 1941، که نخستین بار در رادیو عراق قرائت شد.

" علم المیاه و تطبیقاته "

( از ۱۹۸۱م. )


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۳م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی باقر احمد علی کاشف الغطاء می باشد.
  • شاعر، برعهده گرفتن مسئولیت هایی در زمینه آبیاری و مهندسی که آخرین آنها مسئولیت وی در مقام مدیر کل آبرسانی به مدت به مدت 12 سال بود، عضو هیئت مذاکراتی آبرسانی میان ترکیه، ایران و عراق 1956، مشارکت در کنفرانس های آبیاری که در کشورهای آسیایی و اروپایی برگزار شد، همکاری با دانشسرای مهندسی عمران در بریتانیا، عضو افتخاری انجمن راه سازی آمریکا، دریافت مدال «نجات» به منظور مشارکت فعال در حفظ بغداد از خطر سیل 1954 مقارن ایامی که مدیر کل سیستم آبیاری بود، از بررسی های معروف او: «استفاده از لوله در تخلیه آب مازاد رودخانه ها» ، زندگینامه وی به زبان انگلیسی در جلد 19 «القاموس الدولی لمشاهیر الشخصیات العالمیه » که از سوی دانشگاه کمبریج بریتانیا در سال 1985 منتشر شد.
  • تألیفات: او کتاب دست نوشته ای تحت عنوان «تطبیق النظام الهایدرولوجی فی العراق» دارد که انتشار نیافته است.

done in 0.0529 seconds