آخرین ویرایش : October 13, 2015

باقر امین الورد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۵۱م. )
فارغ التحصیل دانشکده حقوق


مناصب و مشاغل


عضو


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۲۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۸م.
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

فارغ التحصیل مرکز آموزش ورزش، معلم در مدارس ابتدایی، بازنشستگی 1970.


done in 0.0446 seconds