آخرین ویرایش : September 29, 2015

باباطاهر شیخ جلال احمد حفید

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق


در دوره دوم 2005


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

لیسانس حقوق_وی پیش از عضویت در پارلمان از اعضای بلند پایه حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است.


done in 0.0497 seconds